vòng ngọc cẩm thạch

Dây rút đeo tay Tỳ Hưu ngọc cẩm thạch S148

+ Chất liệu và hoàn thiện: đá Miến Điện (tại Việt Nam) + Kích thước: nhiều kích cỡ + Khối lượng: 10g + Ý nghĩa:

Vòng tay Tỳ Hưu cẩm thạch S712

+ Chất liệu và hoàn thiện: Vòng tay dây rút Tỳ Hưu ngọc cẩm thạch ( Hồng Kông, Miến Điện) + Kích thước : dạng

Vòng tay 5 hoa mẫu đơn ngọc cẩm thạch S732

+ Chất liệu và hoàn thiện: Vòng tay hoa Mẫu đơn ngọc Phỉ Thúy (Miến Điện-Hồng Kông) + Kích thước : dây rút, phù hợp

Chuỗi đeo tay ngọc cẩm thạch S782

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi ngọc Phỉ Thúy ( Miến Điện, Hồng Kông) + Kích thước : 15 hạt + Khối lượng: 90g

Chuỗi đeo tay ngọc cẩm thạch S787

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi đeo tay ngọc Phỉ Thúy xanh nhạt (Miến Điện _Hồng Kông) + Kích thước (đường kính):18 bi +